0979614709 nhadepthudo.net@gmail.com

Nổi bật

Bán mảnh đất 1953,6 m2 tại Ấp Suối Cát xã Cửa Dương

Giá: 9 tỉ 768 Tr ₫

Diện tích: 1953,6 m2

Khu vực: Suối Cát, Cửa Dương

Bán thửa đất 3164,5 m2 view biển Cây Sao Hàm Ninh Phú Quốc

Giá: 22 tỉ ₫

Diện tích: 3164,5 m2

Khu vực: Cây Sao, Hàm Ninh

Bán thửa đất 501,5 m tại Ấp Suối Đá Dương Tơ Phú Quốc

Giá: 3 tỉ 800 Tr ₫

Diện tích: 76m²

Khu vực: Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Bán thửa đất 3280 m2 tại Ấp Đá Chồng – Bãi Thơm – Phú Quốc

Giá: 49 tỉ ₫

Diện tích: 3280 m²

Khu vực: Ấp Đá Chồng, Bãi Thơm

Bán thửa đất 1707,6 m2 tại Ấp Đá Chồng – Bãi Thơm – Phú Quốc

Giá: 10 tỉ ₫

Diện tích: 1707,6 m2

Khu vực: Ấp Đá Chồng, Bãi Thơm

Bán đất ở view biển Bãi Bổn Hàm Ninh Phú Quốc

Giá: 1 tỉ 300 Tr ₫ -1 tỉ 700 Tr ₫

Diện tích: 120 m2 - 190 m2

Khu vực: Bãi Bổn, Hàm Ninh

Luxury Villas Hill 2 – Suối Đá – Dương Tơ – Phú Quốc

Giá: 8 tỉ ₫

Diện tích: 500 m2

Khu vực: Suối Đá, Dương Tơ